Fandom

Kosova Wiki

Titulli Ambasador i Kombit

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Titulli Ambasador i Kombit është titull shtetëror i Kosovës që u jepet personaliteteve të shquara të Kosovës, që kanë merita të veçanta në lartësimin e imazhit të Kosovës në botë.

Shprehja e mirënjohjes dhe nderimi i individëve me këtë titull bëhet nga presidenti i Kosovës. Të drejtën për të paraqitur propozim për dekorim para Presidentit të Kosovës e kanë:

  • Kryetari i Kuvendit,
  • Kryetari i Qeverisë,
  • Kryetari i Gjykatës Supreme dhe i Kolegjit Kushtetues,
  • Prokurori i Kosovës,
  • Ministri,
  • Shefi i Shtabit të Përgjithshëm,
  • Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë,
  • Kryetari i Kuvendit të Komunës,
  • Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës,
  • Rektori i Universitetit.


Të nderuaritEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.