Fandom

Kosova Wiki

Trashëgimia arkitekturale

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Trashëgimia arkitekturale përbëhet nga: Monumentet - Konstruktimet dhe strukturat e dalluara për nga vlerat historike, arkeologjike, artistike shkencore me interes shoqëror ose teknike duke përfshirë

elementet e luajtshme si pjesë tё saj; Ansamblet ose tërësia e ndërtesave - Grupet e ndërtesave urbane ose rurale të dalluara për nga vlerat historike, arkeologjike, artistike, shkencore, me interes shoqëror ose teknik, në ndërveprim me njësitë e caktuara topografike; dhe Fushat e konservimit arkitektural - Fushat që përmbajnë punë të kombinuara të dorës së njeriut dhe natyrës, të dalluara nga vlerat historike, arkeologjike, artistike, shkencore, tё interesit shoqëror dhe teknik.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN PËR TRASHËGIMINË KULTURORE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki