FANDOM


Trashëgimia arkitekturale përbëhet nga: Monumentet - Konstruktimet dhe strukturat e dalluara për nga vlerat historike, arkeologjike, artistike shkencore me interes shoqëror ose teknike duke përfshirë

elementet e luajtshme si pjesë tё saj; Ansamblet ose tërësia e ndërtesave - Grupet e ndërtesave urbane ose rurale të dalluara për nga vlerat historike, arkeologjike, artistike, shkencore, me interes shoqëror ose teknik, në ndërveprim me njësitë e caktuara topografike; dhe Fushat e konservimit arkitektural - Fushat që përmbajnë punë të kombinuara të dorës së njeriut dhe natyrës, të dalluara nga vlerat historike, arkeologjike, artistike, shkencore, tё interesit shoqëror dhe teknik.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN PËR TRASHËGIMINË KULTURORE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.