FANDOM


Tregëtia është degë e ekonomisë e cila merret me shitblerjen dhe shpërndarjen e prodhimeve të ndryshme me qëllim të furnizimit të popullsisë. Tregëtia merret me shitjen e prodhimeve tepricë, përkatësisht me blerjen e prodhimeve që mungojnë.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.