Fandom

Kosova Wiki

Tregëtia

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Tregëtia është degë e ekonomisë e cila merret me shitblerjen dhe shpërndarjen e prodhimeve të ndryshme me qëllim të furnizimit të popullsisë. Tregëtia merret me shitjen e prodhimeve tepricë, përkatësisht me blerjen e prodhimeve që mungojnë.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki