FANDOM


Tubacionet janë pjesë përbërëse të një linje tubash.

Tubacionet te enët nën presion pjesë përbërëse të një linje tubash të destinuar për transportin

e fluideve, kur janë të lidhur për një sistem nën presion bartjen e fluidit, kur lidhen së bashku me sistemet nën presion. Tubacionet thjesht përfshijnë: tubin apo sistemet e tubave, gypat, armaturën, gypat elastike, apo pajisjet tjera-komponentët lidhëse si të përshtatura. Këmbyesit e nxehtësisë të përbërë nga tubat për bartjen e fluidit të ngrohët dhe të freskët që do të konsiderohet si tubacion;[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR PAJISJET NËN PRESION Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.