Fandom

Kosova Wiki

Tubacioni

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Tubacionet janë pjesë përbërëse të një linje tubash.

Tubacionet te enët nën presion pjesë përbërëse të një linje tubash të destinuar për transportin

e fluideve, kur janë të lidhur për një sistem nën presion bartjen e fluidit, kur lidhen së bashku me sistemet nën presion. Tubacionet thjesht përfshijnë: tubin apo sistemet e tubave, gypat, armaturën, gypat elastike, apo pajisjet tjera-komponentët lidhëse si të përshtatura. Këmbyesit e nxehtësisë të përbërë nga tubat për bartjen e fluidit të ngrohët dhe të freskët që do të konsiderohet si tubacion;[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR PAJISJET NËN PRESION Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.