FANDOM


Udbashi shprehje popullore, e formuar nga shkurtesa në gjuhën serbo-kroate për Sigurimin e Brendëshem Shtetrorë të Jugosllavisë, në vitet ´40-´50 e njohur si UDB-ja, dhe prapashtesa -shi e lidhur me një a. Përndryshe më këtë mendoheshin nënpunësit e këtij shërbimi pa marr parasysh nivelin në hiearkin e këti institucioni dhe shpeshë është ngatërruar edhe me policin lokale. E folur nga goja e popullit është marr edhe në literaturën shqipe, në të cilën paraqiten nëpunës të këti enti ekzekutiv që kanë qenë dhe kanë punuar sipas Doktrinës së shenjt serbe.

Lista e udbashëve më të përmendurEdit

Ndër udbashët më të njohur për vrasjet, orturat e dhunimet, kanë qenë:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.