FANDOM


Ura e Peshtanit është e gjatë 66 metra dhe e lartë rreth 9.5 metra mbi sipërfaqen e lumit, me një kapacitet mbajtës rreth 50 ton.

Ura, e cila ka një rëndësi të veçantë për prespektivën turistike të zonës lidhë fshatin Peshtan me rrugën nacionale Tepelenë- KëlcyrëPërmet.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.