Fandom

Kosova Wiki

Valutat e konvertueshme

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Valutat e konvertueshme do të thotë të gjitha valutat që janë përcaktuara si të tilla nga

Fondi Monetar Ndërkombëtar.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki