FANDOM


Vepër serioze e korrupsionit - nënkupton një vepër korruptive ashtu siç përkufizohet nga Kodi Penal i Kosovës, e cila përfshin vlerat mbi 10.000 EURO ose pjesëmarrjen e

një zyrtari të lartë publik. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN KUNDËR KORRUPSIONIT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.