Fandom

Kosova Wiki

Vepër serioze e korrupsionit

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Vepër serioze e korrupsionit - nënkupton një vepër korruptive ashtu siç përkufizohet nga Kodi Penal i Kosovës, e cila përfshin vlerat mbi 10.000 EURO ose pjesëmarrjen e

një zyrtari të lartë publik. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN KUNDËR KORRUPSIONIT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki