FANDOM


Vietnamezët janë një popull shtet formuesVietnamit, shtet në pjesën lindore të Azisë. Ky popull i takon familjes së popujve mongolë (mongoloide) dhe në vitin 2000 numëronte diku 57,5 milion frymë.

Emërtimi Vietnamezë për këtë popull është i ri, në të kaluarën ky popull nga evropianët ka qenë i njohur si popull prapa Indisë me emrin Anamitë (Annamten). Për shumë elemente, kultura e tyre si dhe feja thuhet se është marrë nga kinezët, nën zgjedhjen e të cilëve ishin që nga shekulli i dytë para erës sonë deri në shekullin e dhjetë të erës sonë.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.