FANDOM


Vlerat e mbrojtura të natyrës - vlera të natyrës, të shpallura nga organet e përcaktuara

me ligj dhe të regjistruara në regjistrin për vlerat e mbrojtura të natyrës.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.