FANDOM


Vlerat e natyrës - pjesë të natyrës të cilat meritojnë mbrojtje të posaçme, për të ruajtur larminë biologjike dhe peizazhore, për shkak të ndjeshmërisë së tyre ose interesit

shkencor, kulturor, estetik, arsimor dhe ekonomik.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.