Fandom

Kosova Wiki

Vlerat e natyrës

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Vlerat e natyrës - pjesë të natyrës të cilat meritojnë mbrojtje të posaçme, për të ruajtur larminë biologjike dhe peizazhore, për shkak të ndjeshmërisë së tyre ose interesit

shkencor, kulturor, estetik, arsimor dhe ekonomik.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki