FANDOM


Vokrri është mbiemër unikat shqiptar me origjinë nga fshati Sfeçël komuna e Podujevës. Këtë mbiemër mba vetëm një klan familjar shqiptar. Në historinë dhe fatin e Vokrrëve, disa familje janë nda nga vendbanimi origjinal dhe kanë kërkuar fatin e tyrë p.sh. në Podujevë, Prishtinë, Shqipëri dhe në diasporë.

Si shqiptar kjo familje ka kontribuar gjithmonë bujarisht për Çështjën Kombëtare dhe në lami tjera të jetës shoqërore.

Disa personalitete të njohuraEdit

nga KosovaEdit

nga ShqipëriaEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.