FANDOM


Word Pad është një fletore elektronike e thjeshtë për redaktimin, editimin dhe përpunimin e përgjithëshëm të teksteve. Word Pad është prodhimi i Microsoft-it dhe zakonisht është pjesë përbërse e programit operues Windows të po të njëjtes prodhues.

Kjo fletore ka të integruara elementet themelore të dizajnimit të tekstit.cs:WordPad

de:WordPad en:WordPad es:WordPad fi:Microsoft WordPad fr:WordPad it:Microsoft WordPad ja:ワードパッド ko:워드패드 nl:Microsoft WordPad no:Wordpad pl:WordPad pt:WordPad ro:WordPad ru:WordPad simple:WordPad sv:Microsoft WordPad uk:WordPad zh:WordPad

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.