Fandom

Kosova Wiki

WordPad

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Word Pad është një fletore elektronike e thjeshtë për redaktimin, editimin dhe përpunimin e përgjithëshëm të teksteve. Word Pad është prodhimi i Microsoft-it dhe zakonisht është pjesë përbërse e programit operues Windows të po të njëjtes prodhues.

Kjo fletore ka të integruara elementet themelore të dizajnimit të tekstit.cs:WordPad

de:WordPad en:WordPad es:WordPad fi:Microsoft WordPad fr:WordPad it:Microsoft WordPad ja:ワードパッド ko:워드패드 nl:Microsoft WordPad no:Wordpad pl:WordPad pt:WordPad ro:WordPad ru:WordPad simple:WordPad sv:Microsoft WordPad uk:WordPad zh:WordPad

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki