Fandom

Kosova Wiki

Zh

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share


left|30px|Shpjegim Kjo faqe bën kthjellimin e shprehjeve ose të titujve që për bazë kanë fjalën e përbashkët.


Shkronja Zh Edit

·A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N·


Nj · O · P · Q · R · Rr · S · Sh · T · Th · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh·

Shih dhe Edit

  • gjuhën shqipe është një bashkëtingëllore dhe shkronja e tridhjetegjashtë e alfabetit, me të shënohet gërma Zh e madhe e dorës.
  • si em. f. Bashkëtingëllorja dhe shkronja zh. Zh-ja e madhe (e vogël). Zh-ja e dorës (e shtypit).
  • Nga a-ja deri te zh shih tek A.
  • ZH- fjalëform. Parashtesë që bashkohet zakonisht me tema foljore dhe formon folje që kanë kuptim të kundërt me atë të këtyre temave p.sh. zhbëj, zhdredh, zhvesh, zhvlerësoj etj.
Kategoria:Alfabete !

br:Zh (lizherenn) pl:Zh (dwuznak)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki