Fandom

Kosova Wiki

Zhigi

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Zhigi është ndjenja e pakënaqësisë e mbetur pas një ngjarje, veprimi. Kjo ndjenë shfaqet pas një kohe kur procesi ka përfunduar dhe personi i përfshirë në atë procses e ka ndjenën se nuk ka bërë gjithë atë që duhej të ishte bërë dhe për këtë rezulltati i procesit nuk është i përsosur apo edhe ka dështuar. Zakonisht personat me këtë ndien e ndien vetën të pafuqishëm për të kthyerë kohën dhe për të ndrequr veprimin e gabuar.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki