FANDOM


Zhigi është ndjenja e pakënaqësisë e mbetur pas një ngjarje, veprimi. Kjo ndjenë shfaqet pas një kohe kur procesi ka përfunduar dhe personi i përfshirë në atë procses e ka ndjenën se nuk ka bërë gjithë atë që duhej të ishte bërë dhe për këtë rezulltati i procesit nuk është i përsosur apo edhe ka dështuar. Zakonisht personat me këtë ndien e ndien vetën të pafuqishëm për të kthyerë kohën dhe për të ndrequr veprimin e gabuar.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.