Fandom

Kosova Wiki

Zhvillim i qëndrueshëm i natyrës

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Zhvillim i qëndrueshëm - sistem i kushteve dhe aktiviteteve shoqërore-ekonomike që mbrojnë llojet e egra dhe mjedisin jetësor artificial, për brezat e sotëm dhe të ardhshëm, shfrytëzimin e resurseve natyrore, në mënyrë të arsyeshme, për ruajtjen e ekosistemeve, cilësisë së jetës dhe llojshmërisë biologjike dhe kulturore në baza të periudha të gjata

kohore brenda aspektit të ekosistemit si tërësi.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki