FANDOM


ZosimeaJaninë, ishte gjimnazi më i njohur gjatë Rilindje Kombëtare Shqiptare.

Gjimnazi i Zosimeajve ishte gjashtëvjeçar. Në këtë gjimnaz greqishtja mësohej 12 orë, latnishtja 4 orë e gjysmë, ndërsa frëngjishtja 3 orë. [1]. Gjimazi i Zosimeajve njiheh si një shkollë klasike, në të cilën i kushtohej kujdes i veçantë retorikës, letërsisë së vjetër greke dhe romake. [2]

Nxënës të njohurEdit


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Dhimitër S. Shuteriqi. Naim Frashsëri, 8 nëntor 1982, f.57.
  2. Rexhep Qosja. Porosia e Madhe, Ndërmarrja Botuese "Rilindja", 1990, f.339.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.