FANDOM


Zozef Riter fon Ksilander filozof gjerman nga Gjermania. Zozefi është bërë i njohur për shoqërin shqiptare për punimet e tij në të cilat si studiuesi i parë që përmend termet gjuha e albanezëve ose e shqiptarëve.[1]

Burimi i të dhënaveEdit

  1. J. Riter Fon Ksilander: Die Sprache der Albanesen der Schkiptaren, Frankfurt am Main, 1835 nxjerr nga Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.25, botimi i tretë, Prishtinë 2004

Kategoria:Gjermanë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.