Fandom

Kosova Wiki

Zozef Riter fon Ksilander

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Zozef Riter fon Ksilander filozof gjerman nga Gjermania. Zozefi është bërë i njohur për shoqërin shqiptare për punimet e tij në të cilat si studiuesi i parë që përmend termet gjuha e albanezëve ose e shqiptarëve.[1]

Burimi i të dhënaveEdit

  1. J. Riter Fon Ksilander: Die Sprache der Albanesen der Schkiptaren, Frankfurt am Main, 1835 nxjerr nga Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.25, botimi i tretë, Prishtinë 2004

Kategoria:Gjermanë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki