Fandom

Kosova Wiki

Zsofie Gyamati

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Zsofie Gyamati është një 19 vjeçare (2006) që për librin e rekordeve pohon se ja pasur orën e mësimit më të gjatë në botë. Ajo thotë se ishte ora e mësimit të gramatikës dhe literaturës së hunarishtes.

Kjo ndodhi si ide e njërit nga sholkët e klasës pasi që të Mërkuren kishin dy orë të gjata njëren pastjetres. Pasi që atyre ju nevojitej të ndiqnin dy leksionet njëri pas tjetrit, idea e shokut të saj ishte që të studionin pandërpre 24 orë. Kështu ai aranzhoi këtë orë mësimi në gjimnazë.

Regullat e kësaj ore mësimi ishin që brenda 24 orëve të mos ketë ndërpreje bisede, asnjëri të mos e zinte gjumi dhe nevoja biologjike duhej kryer brenda dy minutave. Këto tri rregulla kanë qenë njëherit edhe "njësi matëse" që duhej rrespektuar gjithsesi.


Burim i të dhënaveEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki