FANDOM


Zsofie Gyamati është një 19 vjeçare (2006) që për librin e rekordeve pohon se ja pasur orën e mësimit më të gjatë në botë. Ajo thotë se ishte ora e mësimit të gramatikës dhe literaturës së hunarishtes.

Kjo ndodhi si ide e njërit nga sholkët e klasës pasi që të Mërkuren kishin dy orë të gjata njëren pastjetres. Pasi që atyre ju nevojitej të ndiqnin dy leksionet njëri pas tjetrit, idea e shokut të saj ishte që të studionin pandërpre 24 orë. Kështu ai aranzhoi këtë orë mësimi në gjimnazë.

Regullat e kësaj ore mësimi ishin që brenda 24 orëve të mos ketë ndërpreje bisede, asnjëri të mos e zinte gjumi dhe nevoja biologjike duhej kryer brenda dy minutave. Këto tri rregulla kanë qenë njëherit edhe "njësi matëse" që duhej rrespektuar gjithsesi.


Burim i të dhënaveEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.